Financiële planning

Financiële planning

Financiële planning kan worden gezien als "het continue proces dat leidt tot het voorbereiden, het opstellen en het uitvoeren van een optimaal gestructureerd, intergraal financieel plan, "

Bij financiële planning draait het om verandering op financieel gebied die zich gedurende uw leven kunnen voordoen, bijvoorbeeld verandering van baan, geboorte van kinderen, echtscheiding, pensioen en overlijden. 

In de praktijk worden drie deelgebieden onderscheiden:

- inkomensplanning

- vermogensplanning

- nalatenschapsplanning

Wij kunnen u van dienst zijn op onder andere de volgende gebieden:

1. Sociale zekerheid en pensioen
2. Fiscale aspecten en voordelen
3. Budgetplanning
4. Vermogen en eigen huis
5. Estateplanning (nalatenschapsplanning)
6. Bedrijfsovernamen