Directeur grootaandeelhouder 

Er bestaat geen eensluidende definitie van het begrip directeur grootaandeelhouder (DGA). De term wordt in meerdere wetten op een verschillende manier omschreven. Maar in het kort kunnen we wel stellen dat u DGA bent als u een groot deel (5% of meer) van de aandelen van een BV of NV bezit.

Een DGA verschilt daarmee in meerdere opzichten van een eigenaar van een eenmanszaak of een vennoot in een vennootschap onder firma (VOF). Een BV of een NV is voor de wet namelijk een rechtspersoon en de DGA een natuurlijk persoon.

Als DGA heeft u een grote verantwoordelijkheid voor complexe financiële en fiscal vraagstukken. De DGA komt als ondernemer voor diverse vraagstukken te staan, bijvoorbeeld: Hoe bepaal ik de hoogte van mijn salaris? Op welke manier moet ik pensioen opbouwen? Welke ondernemingsstructuur is wenselijk? Met welke belastingvormen moet ik rekening houden?

Door deze zaken met u door te nemen vormen wij voor u een goed beeld van uw wensen en financiële mogelijkheden. Door dit op voorhand met u door te nemen zorgen wij ervoor dat u heel wat zorgen uit handen wordt genomen. Met een gedegen financieel plan en de juiste strategie haalt u veel meer uit uw mogelijkheden. Wij helpen u bij het realiseren van uw doelen.