Financiële verslaggeving

Iedere onderneming heeft behoefte aan cijfers, waarop zij kan sturen. Op basis van de door u aangeleverde administratie kunnen wij uw jaarcijfers opstellen. Deze jaarcijfers zullen wij daarna met u doornemen, waarbij het accent ligt op de toekomst. Uiteraard nemen we dan ook de fiscale aspecten met u door.

Wij kunnen voor u de volgende rapportages verzorgen:

  • jaarcijfers als bijlage bij een aangifte inkomstenbelasting;
  • complete jaarrekening met toelichting;
  • tussentijdse rapportage;
  • prognosecijfers


Lees meer over:

Financiële administratie
Fiscaal advies

Financiële planning

Of neem  contact met ons op voor meer informatie.