Voor wie

Als onafhankelijk en objectief financieel en fiscaal adviseur begeleiden wij u graag bij het realiseren van een gezonde financiële positie. Dit doen wij door inzicht te geven in uw financiële situatie en daarbij

  • een totaalplanning op te stellen
  • risico’s te verkleinen
  • het overzicht te bewaken.

Uw persoonlijke wensen en omstandigheden staan bij ons altijd voorop.
Graag nodigen wij u uit voor een ontmoeting om te bespreken of wij u als adviseur dienstbaar kunnen zijn.

Particulier

Ons doel met betrekking tot inkomens- en vermogensplanning is om de particulier op financieel en fiscaal gebied te adviseren en daarmee bewust te maken van toekomstige mogelijkheden en aandachtspunten. Het is onze taak u proactief te wijzen op toekomstige situaties die effect kunnen hebben op uw financiële situatie zoals bijvoorbeeld de aankoop van een huis, gedwongen ontslag, geboorte van kinderen, overlijden of echtscheiding.
Samen stellen wij uw doelstellingen voor de toekomst op.

Zelfstandig ondernemer

Voor alle financiële vraagstukken bij ons terecht. Samen zullen we tracht u uw onderneming nog beter te leiden. Periodiek bespreken wij de financiële en fiscale situatie van uw onderneming. Zijn er gewenste wijzigingen nodig? Welke mogelijke oplossingen zijn er?
In ons advies nemen wij uiteraard ook uw privé situatie mee.

 

 

Starters

Overweegt u te starten als ondernemer?
Dan zit u wellicht met een hele hoop vragen, bijvoorbeeld

  • welke rechtsvorm moet ik kiezen?
  • waar moet ik me voor verzekeren?
  • welke formaliteiten moet ik regelen?
  • hoe richt ik de administratie van mijn onderneming in?

 Wij kunnen u hierover adviseren en daarnaast zullen wij u begeleiden en coachen bij de start van uw onderneming.

Directeur grootaandeelhouder

Er bestaat geen eensluidende definitie van het begrip directeur grootaandeelhouder (DGA). De term wordt in meerdere wetten op een verschillende manier omschreven. Maar ietwat kort door de bocht kunnen we wel stellen dat u dga bent als:

  • u de directeur bent van een bv of een nv
  • en u een groot deel van de aandelen van die bv of nv bezit.

Een DGA verschilt daarmee in meerdere opzichten van een eigenaar van een eenmanszaak, een maatschaplid of een vennoot in een Vennootschap onder fima (VOF). Een bv of een nv is voor de wet namelijk een rechtspersoon en de dga een natuurlijk persoon.
Als DGA heeft u een grote verantwoordelijkheid voor complexe financiële en fiscale vraagstukken. De DGA komt als ondernemer voor diverse financiële en fiscale vraagstukken te staan. Hoe bepaal ik de hoogte van mijn salaris? Moet ik wel of niet pensioen opbouwen in eigen beheer? Welke ondernemingsstructuur is wenselijk? Met welke belastingvormen moet ik rekening houden? Door deze zaken met u door te nemen kunnen wij een goed beeld vormen van uw wensen en financiële mogelijkheden. Hiermee kunnen we u heel wat zorgen uit handen nemen.
Met een gedegen financieel plan en de juiste strategie, haalt u veel meer uit uw mogelijkheden. Wij helpen u bij het realiseren van uw doelen.